Dugovich & Nádas

ügyvédi iroda

Bemutatkozás

A Dugovich & Nádas Ügyvédi Iroda (az “Iroda”) a 2007. évben alakult. Az Iroda a Budapesti Ügyvédi Kamara által nyilvántartásba vett ügyvédi iroda.

Az Iroda törekvése az, hogy versenyképes árakon magas színvonalú és hatékony szolgáltatást nyújtson ügyfeleinek. Szolgáltatásainkat az ügyfeleink igényeihez szabjuk, gazdasági ismereteinkkel segítjük ügyfeleink céljainak elérését az érdekeik figyelembe vételével.

Szakterületek

Az Iroda rendszeresen lát el jogi tanácsadói tevékenységet bel- és külföldi társaságok számára a társasági jog valamennyi területén.

A társasági jogi megbízások felölelik többek között:

 • a cégalapításhoz szükséges valamennyi jogi dokumentum elkészítését;
 • működő társaságban való részesedésszerzéshez részvény vagy üzletrész adás-vételi szerződések elkészítését;
 • gazdasági társaságok jogi átvilágítását;
 • szindikátusi szerződések;
 • a társaság társasági jogi szempontból releváns belső szabályzatainak (Igazgatósági, Felügyelő Bizottsági ügyrend, stb.);
 • a kötelezően megtartandó, illetve cégadatváltozás jóváhagyásához szükséges társasági események (taggyűlés, közgyűlés, igazgatósági, felügyelő bizottsági ülés) jegyzőkönyveinek és más jogi dokumentációinak az elkészítését;
 • tranzakciók megvalósításához szükséges valamennyi társasági és kapcsolódó egyéb dokumentum elkészítése; továbbá
 • a fentiekkel összefüggésben a Cégbíróság, illetve a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete és a KELER felé a bejelentési kötelezettség teljesítését.

Az Iroda közreműködik többek között kölcsön- és hitelszerződések, valamint az ahhoz kapcsolódó biztosítéki szerződések feltételeinek kidolgozásában illetve megtárgyalásában, továbbá a vállalatfinanszírozás körében komplex ügyletek kidolgozásában, illetve megtárgyalásában.

Társaságok átalakítása (reorganizációja) során az Iroda jogi tanácsadói feladatai felölelik:

 • az átalakítást előkészítő döntéshozatalban az átalakulás alternatíváival kapcsolatos jogi kérdések elemzése,
 • az átalakulást jóváhagyó tulajdonosi határozatok előkészítése;
 • az egyesülésről illetve szétválásról rendelkező szerződések elkészítése; illetve
 • az ehhez kapcsolódó adatváltozások cégbírósági és egyéb hatóságok felé történő bejelentése.

Partnerek

Dr. Nádas Béla

ügyvéd

Dr. Nádas Béla

Dr. Nádas Béla 2003-ben végzett az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi karán. Az egyetem befejezése után több ügyvédi irodában dolgozott, majd szakvizsgáját követően 2007-ban alapította meg a Dugovich & Nádas Ügyvédi Irodát.

Főbb szakterületei a médiajog, szellemi alkotások joga, cégjog, ingatlanjog, peres és nem peres eljárásokban történő képviselet, valamint munkajog.

Dr. Dugovich Krisztina

ügyvéd

Dr. Dugovich Krisztina

Dr. Dugovich Krisztina 2004-ben végzett az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi karán. Az egyetem befejezése után több ügyvédi irodában dolgozott, szakvizsgáját követően 2008-ban megalapította saját ügyvédi irodáját, majd 2015-től partner a Dugovich & Nádas Ügyvédi Irodában.

Főbb szakterületei a cégjog, ingatlanjog, követeléskezelés, peres és nem peres eljárásokban történő képviselet, valamint munkajog.

Elérhetőség

Cím: 1137 Budapest, Újpesti rakpart 7.  VI. em. 32.
Kapucsengő: 9

Postacím: 1277 Budapest, Pf. 83.

Telefon: (1) 788 3035
Fax: (1) 788 3045
E-mail: office@dnui.hu

Ügyfélfogadás előzetes egyeztetés alapján.